CONDICIONS D’ACCÉS
Mitjançant l’accés i ús al web de l’Ajuntament la persona usuària manifesta el seu acord de forma
expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i instruccions publicades en el moment de
l’accés. En conseqüència, s’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions
publicades al web abans d’utilitzar-lo.
L’accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui
necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de
l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar
aquestes condicions generals.
CONDICIONS D’ÚS
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el web. A aquest
efecte, s’haurà d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius
dels drets i interessos de tercers.
L’usuari haurà d’abstenir-se de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol persona física o
jurídica, o dirigides a interferir violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts,
així com abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o
sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al web.
L’Ajuntament es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions generals d’accés i
ús del web, sense previ avís i a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de
prevenir aquestes activitats i conductes.
CONTINGUTS
Les dades i continguts que apareixen al web tenen, exclusivament, finalitat informativa de caràcter
general. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar
degudament actualitzades.
L’Ajuntament de l’Hospitalet es reserva el dret de modificar unilateralment i sense avís previ els
continguts i serveis existents al web, a introduir-ne de nous i a suprimir-ne d’altres.
RESPONSABILITATS
Accés
L’Ajuntament de l’Hospitalet no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés al web,
interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per
un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d’accés a
Internet.
2
L’Ajuntament de l’Hospitalet no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que
pugin causar alteracions en els equips dels usuaris, i s’exonera de tota responsabilitat per aquest
motiu.
Continguts
L'Ajuntament no garanteix la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats al web,
que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels
continguts publicats al web és del mateix usuari.
L’Ajuntament de l’Hospitalet no es responsabilitza dels continguts, serveis o opinions que entitats
externes, proveïdores de continguts o enllaçades des del web, puguin expressar o oferir als usuaris
del web.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Dades facilitades voluntàriament per l’usuari
El web sol·licita als seus usuaris, en els seus formularis, dades de caràcter personal per poder donar
resposta a les seves demandes, sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat
exigides per la legislació vigent en cada cas.
D’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, aquestes dades seran incorporades en els corresponents fitxers informatitzats
de l'Ajuntament de l’Hospitalet.
L’Ajuntament de l’Hospitalet garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter
personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que
en garanteixen la seguretat.
Els usuaris podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la
normativa de protecció de dades, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els procediments
i models aprovats per aquest Ajuntament.
Galetes (cookies)
Una cookie és un petit arxiu de dades que el lloc web escriu en la unitat de disc que el visita, no pot
llegir dades del disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.
En cap cas, les cookies que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti
identificar la persona usuària del web. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari
l’accés al web.
En cas de ser utilitzades, les cookies de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a
l’ordinador de l’usuari i desapareixen amb el tancament del navegador) únicament es limitaran a
recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient
del lloc web.
Comunicació Segura
Les comunicacions de l’usuari del web es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur",
establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la
informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa
entre l’usuari i l’Ajuntament. L’usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb l’icona d’un
cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.
3
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Són propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet o dels seus titulars legítims, tots els elements inclosos al
web: continguts, codis font, bases de dades, marques, logotips, imatges, dibuixos i qualsevol element
susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i
industrial.
VINCLES O ENLLAÇOS AMB O DES D’ALTRES WEBS EXTERNS
Quan s’enllaci amb el web de l’Ajuntament de l’Hospitalet no es podrà incloure cap marca comercial o
signe diferent de l’adreça d'URL del web. Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines
que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del
terrorisme, en contra dels drets humans o de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre públic.
En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar, que l'Ajuntament autoritza, intervé, avala,
promociona, participa o supervisa els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que en
consenteixi la seva inclusió, excepte autorització expressa.
La presència al web de l’Ajuntament d’enllaços a altres webs externs té caràcter merament informatiu.
Per tant l'Ajuntament de l’Hospitalet no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte als
continguts, serveis o condicions d’ús d’aquests webs.
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis estatals i autonòmiques
que li siguin d’aplicació.
La resolució dels conflictes o controvèrsies jurídiques que es puguin generar en relació amb aquestes
condicions generals d’ús del web, podran ser sotmesos a mediació i/o arbitratge, a través de la Junta
Arbitral de Consum de l’Hospitalet, o davant la jurisdicció contenciós-administrativa